Join us

IMWI Technology đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

- 1 Media Content
+ Thành thạo phần mềm chỉnh sửa ảnh
+ Sử dụng phần mềm chỉnh sửa video ở mức cơ bản
+ Có khiếu hài hước và sáng tạo trong làm nội dung số

- 1 Full Stack Web Deverloper
+ Có khả năng thiết kế front end ở mức ổn
+ Backend sử dụng được Php
+ Hiểu rõ về các giao thức kết nối
+ Xây dựng được API và các ứng dụng trên server Windows