Delta X Pro

Delta X Pro là phiên bản nâng cấp của Delta X về cơ khí và phần mềm. Delta X Pro sẽ là mẫu robot công nghiệp đầu tiên trong hệ sinh thái robot công nghiệp của IMWI Technology. Hiện tại Delta X Pro đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ ra mắt thị trường vào ngày 20/10 năm 2020.