About IMWI


IMWI Technology (Công ty TNHH Công nghệ IMWI) là một công ty startup nhỏ sở hữu các dự án liên quan đến công nghệ IoT, 3D PrintingRobot.

Chúng tôi hoạt động ở IMWI SPACE - là tập hợp các không gian nghiên cứu và sản xuất như : Factory, LaboraryStudio.


Tương lai gần chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ liên quan đến 3D Printing Robot , thương mại hai sản phẩm chính là CreX và Delta X ( bộ kit robot delta đi kèm chương trình mã nguồn mở ), sau đó sẽ tiến tới thị trường robot công nghiệp.


Xây dựng hệ sinh thái robot công nghiệp cho Việt Nam là mục tiêu dài hạn của chúng tôi.