3D Printing - Dịch vụ in 3D


Snow
ForestQuy trình sử dụng dịch vụ in 3D của IMWI FACTORY
Thông số in 3D
Những lưu ý khi sử dụng phương pháp in 3DThông tin về xưởng inIMWI SPACE

Email: imwi.space@gmail.com
Facebook: IMWI SPACE
Điện thoại: 0388752005

Địa chỉ: 04 Trần Văn Kỉ, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.